MARCÁIL AR LÍNE

MARCÁIL AR LÍNE

Tá mionsonraí de na hábhair scrúdaithe scríofa a mharcálfar ar líne san Ardteistiméireacht agus sa tSraith Shóisearach, 2024, sa tábla thíos. Murar mharcáil tú ar líne roimhe seo, is féidir linn a ghealladh duit go bhfuil an bogearra marcála ar líne an-éasca le húsáid. Cuirfear oiliúint iomlán ar fáil maidir le húsáid an chórais. Tá sé ráite acu siúd a mharcáil ar líne agus ar páipéar go bhfuil difríocht dhearfach déanta ag an marcáil ar líne leis an bpróiseas marcála a chuíchóiriú trí chuid mhór de na tascanna riaracháin a bhaint.

An Ardteistiméireacht

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Stair
Tíreolaíocht
Léann Clasaiceach
Fraincis
Gearmáinis
Spáinnis
Ealaín
Matamaitic Fheidhmeach
Fisic
Ceimic
Eolaíocht Talmhaíochta
Bitheolaíocht
Innealtóireacht
Cúntasaíocht
Gnó
Eacnamaíocht
Teicneolaíocht
Ceol
Eacnamaíocht Bhaile
Oideachas Reiligiúnach
Corpoideahas
Link Modules (LCVP)
An Pholaitíocht agus an tSochaí

An tSraith Shóisearach

Gaeilge T1
Gaeilge T2
Béarla
Matamaitic
Stair
Tíreolaíocht
Fraincis
Gearmáinis
Spáinnis
Innealtóireacht
Staidéar Gnó
Ceol
Eacnamaíocht Bhaile
Eolaíocht
Teicneolaíocht Fheidhmeach
Teicneolaíocht Adhmaid
Oideachas Reiligiúnach
Gaeilge